Продукти

Онлайн гаранция

 


С нашата онлайн гаранция Вие получавате възможност да върнете закупен от нас продукт до седем календарни дни след датата на доставка до Вас, без да дължите обезщетение или неустойка. 
Ако имате проблем с продукта, той има фабричен дефект или не отговаря като модел или вид на Вашата поръчка www.vape.bg ще възстанови парите похарчени за покупката до 7 дни след пристигане на стоката в склада ни на посочена от Вас банкова сметка или ще Ви я замени по Ваше желание.

 

Поради спецификата на предлаганата от нас стока, както и от хигиенно санитарна гледна точка, използвани продукти няма да бъдат заменяни или приемани.

 

 


Условия за гаранция


Всички продукти, предлагани в онлайн магазина ни са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно ЗЗП

1. Срок на гаранцията - 3/6 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията е валидна на територията на Република България
3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на гаранционната карта, попълнена четливо и съдържаща модел, име и подпис на продавача, печат и дата на покупката. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.
4. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик

 


5. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 

Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация:

Козметични дефекти на корпуса;
Акумулаторни батерии и зарядно устройство;
Картомайзери и атомайзери;
Изпарители и/или изпарителни глави;

Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.


6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

При непопълнени данни за продукта или клиента, несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта;
Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, или интервенции от неупълномощени лица и фирми.

Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.

Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.

Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.

7. При рекламация представете гаранционната карта. В противен случай гаранцията е невалидна.
8. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.
9. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на дефектиралата стока от упълномощено лице на търговеца.

10. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на продукта.

11. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
12. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
13. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

 

Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

 

 

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки