Декларация за поверителност


www.vape.bg или наричан в тази Декларация – ТЪРГОВЕЦА, гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство в РБ и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на клиента само за целите, предвидени за това. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента. В случаи на изисквана информация от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава, ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави такава по силата на закона.
 

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Translate »