РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Във връзка със защитата на физическите лица и обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

www.vape.bg или наричан в тази Декларация – ТЪРГОВЕЦА, гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство в РБ и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на клиента само за целите, предвидени за това. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента. В случаи на изисквана информация от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава, ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави такава по силата на закона.

Усилията ни да предоставяме най-доброто обслужване на клиентите си и във връзка с общия регламент за защита на данните („GDPR“) и привеждането им в съответствие се налага да актуализираме някои от нашите правила от 25 май 2018 г.
Целта на тези промени е да актуализират нашите политики и процедури, които включват привеждането им в съответствие с Общия регламент за защита на данните („GDPR“). Промените засягат само жителите на ЕС

За ваше удобство ви предлагаме кратко резюме на промените:

• Актуализирани препратки и връзки към новата Политика на „бисквитки“
• Политиките за поверителност са актуализирани, за да отразяват разпоредбите на GDPR. Освен това направихме тези правила по-прозрачни, като предоставихме конкретни подробности за дейностите ни по обработката на данни.
• Политиката за „бисквитките“: какви бисквитки използваме, какви данни събират трети страни и избора ви относно „бисквитките“.
• Право да контролирате данните си – Можете да оттеглите съгласието си за обработката на данните ни по всяко време.
• Право на достъп до данните си – Можете да поискате копие от историята на покупките, историята и личната информация, която имаме за вас.
• Съгласие за отказване – Предлагаме по-подробна функционалност за включване в маркетинга и нашите общи правила.

 

Въведете имейл в полето и натиснете изпрати. Ние ще Ви изпратим имейл със допълнителни опции относно Вашите лични данни притежавани от сайта WWW.VAPE.BG